alive in Pools

Uitspraak
a. żyjący, żywy, napięcie: pod napięciem {elektr.}

Voorbeeldzinnen

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Wszystko było bardzo zielone, bardzo żywe, pełne lasów i krów, które produkują niektóre z najlepszego mleka w Europie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We found him alive.
Znaleźliśmy go żywego.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They caught a lion alive.
Złapali lwa żywcem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The goldfish is alive.
Złota rybka żyje.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
After his accident, he is happy to be alive.
On jest szczęśliwy, że żyje po tym swoim wypadku.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Many great thinkers who were unknown while alive became famous after death.
Wielu wielkich myślicieli, którzy byli nieznani za życia, zdobyło sławę po śmierci.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Almost all dogs are alive.
Prawie wszystkie psy są żywe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I heard that a paralyzed man was eaten alive by maggots.
Słyszałem, że sparaliżowanego człowieka zjadły żywcem larwy much.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Elvis Presley is alive!
Elvis Presley żyje!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm sure he's alive.
Jestem pewien, że on żyje.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

possessing life: living, life, liveborn, vital, live, animation, vitality, animate, aliveness, viable
(often followed by `with') full of life and spirit: lively
having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, spirited, vital, enlivened, animated, lively
in operation: active, existent, existing
mentally perceptive and responsive: aware, awake, cognizant, cognisant, alert
(followed by `to' or `of') aware of: sensitive
capable of erupting: active, live


© dictionarist.com