spirit in Oekraïens

Uitspraak
n. дух, рішучість, запальність, настрій, суть, тенденція, натура, біс, відвага, мара, спирт
v. таємно винести, пожвавлювати

Voorbeeldzinnen

I found a kindred spirit in Bob.
У Бобі я знайшов споріднену душу.
Uitspraak Uitspraak Report Error!
Spirit manifested itself.
Дух виявив себе.
Uitspraak Uitspraak Report Error!
He is in high spirits today.
В нього припіднятий дух сьогодні.
Uitspraak Uitspraak Report Error!
She is in low spirits today.
Вона сьогодні у пригніченому настрої.
Uitspraak Uitspraak Report Error!
She is in low spirits today.
Вона сьогодні в поганому настрої.
Uitspraak Uitspraak Report Error!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.
Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com