youthful in Nederlands

Uitspraak
bn. jeugdig, jong

Voorbeeldzinnen

Though he is old, he has a youthful spirit.
Hij is wel oud, maar zijn geest is jong.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom looks youthful.
Tom ziet er jong uit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Speaking like my youthful partner and friend, the High Representative, both of us have grown younger in these jobs.
Om met mijn jonge collega en vriend, de Hoge Vertegenwoordiger, te spreken: ons werk hier heeft ons jonger gemaakt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Lastly, a final observation on the Stability and Growth Pact: Mr Cohn-Bendit, with his forceful and youthful vehemence
Dan heb ik tot slot nog een opmerking over het Stabiliteitspact. De heer Cohn-Bendit heeft met zijn krachtige en jeugdige onstuimigheid
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But really, established smokers are not infantile enough to be swayed by lively, youthful advertising.
Verstokte rokers zijn wel niet zo naïef zich te laten beïnvloeden door lichtvoetige, jeugdige reclame.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. active: enthusiastic, vigourous, fresh, limber, lithe, buoyant, prankish
2. young: childlike, adolescent, juvenile© dictionarist.com