vitalize in Nederlands

Uitspraak
[vitalize (Amer.) ] ww. levend maken, bezielen

Voorbeeldzinnen

Culture has been vitalised, democratised and disseminated widely.
Cultuur is vitaler geworden, gedemocratiseerder en verder verspreid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In this way the resource flows arising from the European Union aid effort and bilateral programmes can be enlarged and vitalised.
Men kan op die manier de geldstromen van de hulpprogramma's van de Europese Unie en van de bilaterale programma's uitbreiden en activeren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is a vitalising of democratic freedom of speech.
Dat betekent natuurlijk een verlevendiging van de democratische vrijheid van meningsuiting.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

vitalise: spirit, excite, animate, inspirit, encourage, instildictionary extension
© dictionarist.com