vital needs in Nederlands

Uitspraak
essentiële behoeften

Voorbeeldzinnen

There really is a vital need for us in the EU to assume a global responsibility at the World Conference in Johannesburg.
Het is hoogst noodzakelijk dat wij in de EU een wereldwijde verantwoordelijkheid voor de Top van Johannesburg nemen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The second concerns the vital need to identify adequate resources.
De tweede reden heeft van doen met de absoluut noodzakelijke eis voldoende middelen te vinden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I believe that there is a vital need for transparency in this issue.
Ik ben van mening dat er een cruciale behoefte aan transparantie bestaat met betrekking tot deze kwestie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There is a vital need to communicate on this cornerstone project for the future of the European Union.
Goede communicatie over dit hoeksteenproject voor de toekomst van de Europese Unie is van levensbelang.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Today, more than ever, there is a vital need for subsidiarity.
Tegenwoordig is er meer dan ooit een fundamentele behoefte aan subsidiariteit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That is a joint battle that we will have to fight if the vital need for parliamentary control is to be recognised.
Die gezamenlijke strijd moeten we voeren om aan te tonen dat een parlementaire controle absoluut noodzakelijk is.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Our sole aim where these immigrants are concerned is to provide for the vital needs of their families.
Wat deze immigranten betreft, hebben wij als enig doel tegemoet te kunnen komen aan de essentiële behoeften van hun gezinnen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We can see the vital need to improve competitiveness and rebuild public finances in a sustainable manner.
We kunnen de essentiële behoefte zien om de concurrentiekracht te verbeteren en de overheidsfinanciën op een duurzame manier weer op te bouwen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Most Member States will have a vital need for substantial consolidation in order to return to a trend of declining public debt.
De meeste lidstaten hebben een wezenlijke behoefte aan een aanmerkelijke consolidatie, teneinde terug te keren naar een trend van afnemende overheidsschulden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
And I believe that the Chernobyl disaster makes crystal clear the vital need for Europe-wide civil protection measures.
Naar mijn idee toont de ramp van Tsjernobyl duidelijk aan, dat het onontbeerlijk is maatregelen te treffen voor de civiele bescherming in heel Europa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com