vital in Nederlands

Uitspraak
bn. energiek, levendig, vitaal

Voorbeeldzinnen

Parliamentary support in pursuing that essential course for change will be absolutely vital.
Het is van vitaal belang dat het Parlement zijn steun verleent aan dit veranderingsproces.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is vital that the IGC prepares the way to accept the installation of a fundamental rights regime within the Treaty.
Het is uiterst belangrijk dat de IGC de weg effent voor de opneming van een reeks fundamentele rechten in het Verdrag.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They all made a vital constructive and balanced contribution.
Ze hebben allen een constructieve, evenwichtige en doorslaggevende bijdrage geleverd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, Commissioner, water is a precious natural asset, a vital necessity, and it is our duty to protect it.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, water is een kostbare natuurlijke hulpbron. Zonder water is geen leven mogelijk.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is vital to make Community policy more effective and to develop a more operational strategic framework.
Het is van essentieel belang om de efficiëntie van het Gemeenschapsbeleid te vergroten en een meer operationeel strategisch kader te ontwikkelen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As this voting matter is vital to the democratic future of this Union, surely it should receive priority consideration.
Aangezien deze stemkwestie essentieel is voor de democratische toekomst van de Unie, dient dit onderwerp met voorrang te worden behandeld.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We must press on in that direction because we know it is vital.
Het lijkt ons van fundamenteel belang om op dezelfde manier verder te gaan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, this is a vital issue for Europe.
Mijnheer de Voorzitter, deze kwestie is van cruciaal belang voor Europa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is vital that this money is used to benefit the poorest groups and individuals within the ACP countries.
Het is van vitaal belang dat dit geld wordt gebruikt voor de armste bevolkingsgroepen en individuen binnen de ACS-landen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is a vital precondition for strengthening democratic institutions and civil society.
Zij vormen een cruciale basisvoorwaarde voor versterking van de democratische structuur en de burgermaatschappij.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. vigourous: lively, energetic, active, animated
2. necessary: essential, important, critical, indispensable, requisitedictionary extension
© dictionarist.com