uproar in Nederlands

Uitspraak
zn. oproer, opstand

Voorbeeldzinnen

A few months after Tibby left the palace, the royal kitchen was in a sudden uproar.
Een paar maanden nadat Tibby het paleis verliet, was de koninklijke keuken in een plotselinge opschudding.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The solution to this problem has caused great uproar in Belgium and in my government.
De oplossing van dit probleem heeft in België veel stof doen opwaaien, ook binnen mijn regering.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Despite the uproar caused by this list, the Turkish Government has not denied its existence.
Ondanks de opschudding die de lijst heeft doen ontstaan heeft de Turkse regering het bestaan ervan niet ontkend.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It was the basic terms of the treaty and the uproar in the Ecofin Council.
Het lag aan de verdragsgrondslagen en de kakofonie in de Raad Ecofin.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
On the contrary, what we see is uproar.
Maar het tegendeel is het geval: er heerst tumult.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
At a time when there are no watertight compartments between countries, we need to listen very carefully to the uproar of events.
In een tijd dat er geen hermetische afscheidingen zijn tussen landen moeten wij goed letten op het tumult dat gebeurtenissen veroorzaken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(Uproar) Madam President, please ask my Italian friends to be quiet.
(Tumult) Mevrouw de Voorzitter, ik verzoek u mijn Italiaanse vrienden het zwijgen op te leggen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is a serious fact and the following uproar demonstrates this.
Ik vind dit een zeer ernstige zaak en de onrust die daardoor is ontstaan, is volkomen gerechtvaardigd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In the uproar, I withheld my vote on proposed Amendment No 3 of the last resolution, whereas I actually wanted to vote against it.
In het grote rumoer heb ik mij jammer genoeg bij amendement 3 van de laatste resolutie, waar ik eigenlijk tegen wilde stemmen, van stemming onthouden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

excitement: commotion, disorder, tumult, stir, agitation, bustle© dictionarist.com