unsound in Nederlands

Uitspraak
bn. ongezond

Voorbeeldzinnen

It is unsound, because, currently, national regulation means every man for himself.
Dit is geen goede optie, want regulering op nationaal niveau is op dit moment hetzelfde als "ieder voor zich".
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In those areas, attempts are made to use unsound ships and underpaid crew.
Daar wordt geprobeerd om te varen met wrakke schepen en onderbetaalde bemanningen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
When a president is elected with 97% of the votes, the elections are unsound.
Als de president met 97 procent van de stemmen wordt herkozen dan deugen de verkiezingen niet.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That is still all very unsound, ladies and gentlemen.
Beste collega's, dit is toch wel verre van volmaakt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The draft Constitution's arrangements for the Commission are unsound.
De manier waarop in het ontwerpverdrag de Commissie is samengesteld, is verkeerd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
To us, that premise seems ideologically motivated and unsound.
Dat uitgangspunt is tendentieus en volkomen onterecht.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Privatisation might result in an unsound staffing policy, which will damage confidence in the post office.
Privatisering zou kunnen leiden tot een ondeugdelijk personeelsbeleid, wat het vertrouwen in het postkantoor zal beschadigen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is evidenced by speculation and unsound investments.
Speculatie en risicovolle investeringen zijn hiervan het bewijs.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
His first mistake was to force President Saakashvili to sign an unsound agreement with Russia.
Zijn eerste fout was dat hij president Saakasjvili dwong een ondeugdelijke overeenkomst met Rusland te ondertekenen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The agreement was unsound because it did not provide Georgia with an essential guarantee, namely territorial integrity.
De overeenkomst was ondeugdelijk omdat Georgië daarin geen essentiële garantie kreeg, namelijk die van territoriale integriteit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com