troop in Engels

Uitspraak
n. trope

troop in Nederlands

Uitspraak
zn. troep, menigte; peloton; troepen(macht)
ww. in troepen of drommen binnenkomen

Voorbeeldzinnen

The people of Alexandria were excited to have their favourite Pharaoh back at home, but were anxious about the presence of so many Roman troops in the heart of Egypt.
De mensen van Alexandrië waren blij om hun populaire faraonische koningin terug te hebben, maar de aanwezigheid van zoveel Romeinse troepen in het hart van Egypte maakte ze nerveus.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Napoleon guided his troops to Russia.
Napoleon leidde zijn troepen naar Rusland.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The general inspected the troops.
De generaal inspecteerde de soldaten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Or their Socialist back-up troops who, in this House, have the cheek to thrust their values down our throats?
Of zijn dat hun socialistische handlangers die het lef hebben ons hier in het Parlement hun waarden op te dringen?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You condemn the first direct attack on the KFOR troops.
U veroordeelt de eerste directe aanval op de KFOR-troepen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
To date, however, Mr Kouchner only has about 2 000 police troops at his disposal.
Tot op heden kan Kouchner evenwel slechts over zo'n 2000 politiemensen beschikken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They have now been replaced by robust Danish, Finnish and Swedish troops.
Ze zijn vervangen door sterke Deense, Finse en Zweedse troepen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We have heard less about the hospitals and schools being destroyed and of torture by Sri Lankan government troops.
Over de vernietiging van scholen en ziekenhuizen en over martelingen door de regeringstroepen van Sri Lanka krijgen we een stuk minder te horen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Thousands of Turkish troops marched into northern Iraq at the beginning of April.
Het Turkse leger is begin april met duizenden soldaten het noorden van Irak binnengetrokken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, the President of Chechnya has limited control over the troops in his country.
Voorzitter, de president van Tsjetsjenië heeft maar een beperkte zeggenschap over de troepen in zijn land.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com