tough in Nederlands

Uitspraak
zn. taaiheid; wild, ongevoeligheid
bn. sterk, hard

Voorbeeldzinnen

The first weeks were really tough for me.
De eerste weken waren echt moeilijk voor mij.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I know times are tough.
Ik weet dat het moeilijke tijden zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I've had a really tough day.
Ik heb een echt zware dag gehad.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It was tough, but worth every drop of sweat.
Het was zwaar, maar het was elke druppel zweet waard.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Midterm exams start next week. Just cramming the night before won't get you ready. There'll be a lot of tough questions. You should start studying today.
Vanaf volgende week hebben we tussentijdse examens. Denk eraan dat voor de vragen die je dan krijgt een enkel nachtje blokken onvoldoende is. Je moet echt nu beginnen!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That was pretty tough.
Dat was niet mals.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, the EU is now exposed to tough scrutiny.
Mijnheer de Voorzitter, de EU wordt vandaag onderworpen aan een diepgaand onderzoek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
First of all, we need tough regulations, which can be implemented.
Ten eerste zijn er zeer duidelijke regels nodig, die ook werkelijk ten uitvoer kunnen worden gelegd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I think that very tough demands should be made of the car industry.
Ik vind dat je hoge eisen aan de auto-industrie moet stellen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Firstly, I believe that this directive is excessively tough, simplistic and reductionist.
In de eerste plaats denk ik dat het een overdreven harde, simplistische en reductionistische richtlijn is.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. durable: sturdy, hardy
2. strong: firm, rugged, hard, vigourous, hardy
3. hardened: rigid, inflexible, unyielding, uncompromising, hard-line, incorrigible, troublesome
4. violent: severe, savage, terrible, ferocious, fierce, vigourous
5. hoodlum: bruiser, gangster© dictionarist.com