touchy in Nederlands

Uitspraak
bn. gevoelig, trefbaar

Voorbeeldzinnen

They will fawn all over him and act all touchy-feely-cuddly.
Zo van "Oh, mijnheer de president, kiele-kiele, aai-aai.”
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is clear that, suddenly, this House has become more touchy, and quite possibly lacking in self-criticism.
Het is duidelijk dat er in dit Parlement plots langere tenen zijn en misschien wel een gebrek aan zelfkritiek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is important because money is a touchy subject, very dear to all our hearts, and certainty is never possible.
Dit is belangrijk, want geld is een gevoelig onderwerp dat ons allen na aan het hart ligt, en volledige zekerheid is nooit mogelijk.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is certainly not a touchy reaction, Commissioner.
Dit is dus zeker geen oppervlakkige reactie, mijnheer de commissaris!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But supporting the Rothley report will mean that the European Parliament shows itself to be both touchy and short-sighted.
Maar nu het verslag-Rothley steunen, betekent dat het Europees Parlement zich laat kennen als een parlement met lange tenen en een kortzichtige visie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com