tarnish in Nederlands

Uitspraak
zn. dofheid, matheid
ww. dof/mat/aangetast/bezoedeld worden

Voorbeeldzinnen

This problem threatens to tarnish budgetary procedure after budgetary procedure.
Dit ogenschijnlijk onoplosbare probleem dreigt van de ene begrotingsprocedure op de andere over te slaan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Perhaps it is too late, but it is the last chance for the EU to re-establish its rather tarnished reputation.
Het is misschien te laat, maar het is de laatste kans voor de EU om haar gehavende reputatie op te poetsen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Commission's poor management tarnishes the reputation of all the European institutions.
Het gebrekkige beheer door de Commissie tast de reputatie van alle Europese instellingen aan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Many want a statute in order to improve an image tarnished by the abuses of a few.
Velen willen een statuut waarmee een door misbruik aangetast imago wordt opgevijzeld.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Parliament, which does not want to see its image tarnished, would like it to be run by the Commission.
Het Parlement voelt er niets voor om zijn imago te beschadigen, en wil dat de Commissie het systeem beheert.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, it is our conviction that the notion of the European social model is too precious to be tarnished.
Mijnheer de Voorzitter, wij zijn de overtuiging toegedaan dat het begrip Europees sociaal model te waardevol is om te worden verkwanseld.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr Blair must and should show leadership so that the EU’s by now tarnished image can be polished up.
De heer Blair moet absoluut leiderschap tonen, zodat het onderhand bezoedelde imago van de EU kan worden opgepoetst.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
All those involved in football need to work together to defend the sport's tarnished reputation.
Alle betrokkenen bij het voetbal moeten samenwerken om de bezoedelde reputatie van deze tak van sport te verbeteren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I do find it rather unfair of people to tarnish our image without good cause.
Ik vind het dan ook ronduit oneerlijk dat mensen ons imago zonder enige goede reden zitten te bezoedelen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The visa 'barrier' tarnishes the EU's image in the Republic of Moldova significantly.
De 'visummuur' ondermijnt op substantiële wijze het beeld van de EU in de Republiek Moldavië.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. discolour: dull
2. blemish: blot, stain, taint
3. stain: soil, smear, smudge, dirty, sully, blemish, taint
4. disgrace: defame, slander, embarrass, blacken© dictionarist.com