tally in Nederlands

Uitspraak
zn. kerfstok; kerf, keep; rekening
ww. tellen, berekenen; kloppen, overeenstemmen

Voorbeeldzinnen

The amount quoted in Amendment No 12 does not, however, tally with the budget set on the basis of Agenda 2000.
Het in amendement 12 genoemde bedrag stemt echter niet overeen met het financieel plan dat op basis van Agenda 2000 is vastgesteld.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Much of the strategy which honourable Members urge on us tallies, marches very closely, with what we anyway wanted to do.
Veel van de maatregelen die de leden van dit Parlement van ons verlangen, komen overeen met wat we toch al van plan waren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The two directives ought, as I said, to tally with one another.
De twee richtlijnen moeten, zoals gezegd, overeenkomen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is important for different legal acts on biotechnology to tally.
Het is van belang dat de verschillende besluiten inzake biotechnologie met elkaar overeenkomen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We would like to know how this tallies with Article 48 of the Treaty.
Wij vragen u hoe u dit denkt te rijmen met artikel 48 van het Verdrag.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Commission might say that this does not tally with the system of proportionality and that the penalty is much too great.
De Commissie zou kunnen zeggen dat dat niet strookt met het systeem van proportionaliteit en dat de straf dan veel te groot is.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
   . The common position submitted by the Council tallies with the positions previously adopted by Parliament.
   Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad komt tegemoet aan de voorwaarden die het Europees Parlement eerder heeft geformuleerd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Ambitions and funding should tally with each other.
Ambities en middelen moeten met elkaar in overeenstemming zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I hope that we will be strong enough to reach conclusions which tally with the Commission's proposal.
Hopelijk zijn wij mans genoeg om conclusies te trekken die stroken met het voorstel van de Commissie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My experience is that the costs of expanded airport capacity almost never tally.
Mijn ervaring is dat de kosten van de uitbreiding van de luchthavencapaciteit nauwelijks of niet te berekenen zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com