sway in Nederlands

Uitspraak
zn. zwaai; heerschappij, macht, overwicht, invloed
ww. slingeren, zwaaien, schommelen

Voorbeeldzinnen

And there perhaps the words of Raymond Loulle would hold sway.
En daar zouden de woorden van Raymond Loulle misschien toepassing vinden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Support by the whole of Parliament for these amendments could well sway us to vote for this proposal as a whole.
Steun van het hele Parlement voor deze amendementen zal voor ons een lichte voorwaarde zijn om vóór dit voorstel in zijn geheel te stemmen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Now it is justice that holds sway, and not brute force, among our 25 countries and in relation to the countries around us.
Nu telt het recht en niet de brute macht, tussen de vijfentwintig landen onderling en in de richting van de landen om ons heen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Justice, not brute force, holds sway in the EU.
Het recht, en niet de brute macht telt in de EU.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Reason and justice refuse to submit to the fanatical fundamentalism which has been holding sway for some time now in Washington.
De rede en de rechtvaardigheid laten zich niet onderwerpen aan het fanatieke fundamentalisme dat in Washington sinds enige tijd de boventoon voert.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I hope that the Members of this Parliament will not be swayed by this simplistic rubbish.
Ik hoop dat de leden van dit Parlement zich niet op andere gedachten zullen laten brengen door deze simplistische nonsens.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It has forced the spotlight into some of the darker places where violence and intimidation still hold sway.
Het heeft de schijnwerpers gericht op een aantal duistere plaatsen waar geweld en intimidatie nog altijd de boventoon voeren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In Northern Ireland, whatever the past, the ballot box now holds sway and the rule of law goes with that.
Noord-Ierland wordt nu, ongeacht het verleden, geregeerd door de stembus, en de regels van de rechtsstaat horen hier ook bij.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We have allowed ourselves to be swayed by our natural fear of terrorism, which might actually be more of an obsession.
We hebben ons teveel laten beïnvloeden door onze – begrijpelijke – angst voor het terrorisme, die nu misschien toch wel een beetje een obsessie begint te worden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Do not let yourselves be swayed by yesterday’s strikes.
Laat u ook niet imponeren door de stakingen van gisteren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com