stronghold in Nederlands

Uitspraak
zn. bolwerk, vesting

Voorbeeldzinnen

Cuba is the last stronghold of dictatorship in South America and we must be mindful of this, with all due sympathy to Cuba.
Cuba is nog altijd de laatste dictatuur in Zuid-Amerika en dat mogen wij niet vergeten, met alle sympathie die hier en daar voor Cuba geldt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This new world does not have effective walls or strongholds.
Deze nieuwe wereld kent geen effectieve muren of vestingen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The European Union must confirm that it remains a stronghold of democracy and common values.
De Europese Unie moet laten zien dat zij een bolwerk van democratie en gemeenschappelijke waarden blijft.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The USA, along with its allies, most notably the UK, launched a successful attack to displace al-Qa'ida from its stronghold.
De VS lanceerden, samen met hun bondgenoten, vooral het Verenigd Koninkrijk, een succesvolle aanval om Al Qaida uit zijn bolwerk te zetten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Large parts of the north have been brought under control and strongholds of the Tamil rebels have been taken.
Grote delen van het noorden werden onder controle gebracht en bolwerken van de Tamilrebellen werden ingenomen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Until now, Morocco has acted as a stronghold against the different forms of trafficking from the Sahel.
Marokko vormde tot nu toe een bastion tegen de verschillende vormen van handel vanuit de Sahel.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That means a shift of power to a federal stronghold.
Dat betekent een machtsverschuiving naar de federalistische centrale macht.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

prison: cell, dungeon, cage, keep, tower


dictionary extension
© dictionarist.com