specialty in Nederlands

Uitspraak
zn. specialiteit

Voorbeeldzinnen

I met lots of people from all over the world, ate lots of sausages, sauerkraut, pretzels, and other German specialities...
Ik ontmoette mensen van over de hele wereld, ik at veel worsten, sauerkraut, pretzels en andere Duitse specialiteiten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That's his specialty.
Dat is zijn specialiteit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The second principle is that of mission speciality.
Het tweede principe betreft de speciale aard van de missies.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They use their special skills to produce local specialities and make an important contribution to Europe's delicatessens.
Op ambachtelijke wijze vervaardigen zij lokale specialiteiten en daarmee leveren zij een bijdrage aan de delicatessenwinkel die Europa heet.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Within this market there are specialities, which represent the opportunities offered by diversity in Europe.
Op die markt bestaan speciale producten, die de mogelijkheden belichamen van de grote verscheidenheid die Europa biedt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This morning we have invoked our ancient culture, our specialities and our territorial diversity.
Vanmorgen hebben wij ons beroepen op een duizendjarige cultuur, op onze specialiteiten en onze territoriale verscheidenheid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It looks as if the European Parliament is, more and more, making a speciality of voting on texts of that kind.
Het begint erop te lijken dat het Europees Parlement gespecialiseerd is in het stemmen van dergelijke teksten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I would say that Europe’s most obvious speciality is the leather industry.
Ik zou zeggen dat de meest uitgesproken Europese specialisatie de lederindustrie is.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Let me turn now to the other proposal, which concerns traditional specialities guaranteed.
Dan kom ik nu bij het andere voorstel, dat gaat over gegarandeerde traditionele specialiteiten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
   Mr President, I welcome these reports because protecting regional specialities is right and necessary.
   Mijnheer de Voorzitter, ik ben blij met deze verslagen omdat het goed en noodzakelijk is regionale specialiteiten te beschermen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. featured item: feature
2. field of study: field, concentration, forte, geniusdictionary extension
© dictionarist.com