shackle in Nederlands

Uitspraak
zn. boei, kluister; beugel, koppeling; harp; belemmering
ww. boeien, kluisteren; koppelen; belemmeren

Voorbeeldzinnen

That is shackling, not what we are trying to do with the industry.
Dat zijn hindernissen, niet de regels die we nu proberen in te voeren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
During this past year, I have often heard it said that we cannot shackle science or call a halt to development.
Dit jaar heb ik vaak horen zeggen dat wij de wetenschap niet aan banden kunnen leggen of de ontwikkeling niet tegen kunnen houden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We believe that we should not confront it shackled by a rigorous and excessively restrictive notion of the stability pact.
In onze ogen kunnen wij hieraan niet het hoofd bieden als onze handen gebonden zijn door de strenge en te restrictieve bepalingen van het stabiliteitspact.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In times of stagnation and recession, its shackles prove to have a toxic effect on economic recovery.
In tijden van stagnatie en recessie werken deze boeien als een rem op mogelijke economische impulsen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We need to go back to that time, to the Europe of our Parliament, whose primary task must be to break free from its shackles.
Dit moet dan ook ons uitgangspunt worden: het Europa van het Europees Parlement. Wel is het zaak dat het Parlement er eerst voor zorgt dat het zelf bevrijd wordt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What about the countries that are only now shrugging off the shackles of the past?
Hoe moet het echter verder met de landen die thans bezig zijn zich te bevrijden van de ketenen van het verleden?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I do not think that we, as legislators, should, in this respect, allow ourselves to be shackled and silenced.
Als de Commissie zorgt voor een goede effectbeoordeling kunnen we ook inschatten wat de gevolgen van onze amendementen zouden zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They have not only shaken off the shackles of Communism but also embraced the free market, low taxation and minimal regulation.
Ze hebben niet alleen de ketenen van het communisme afgeschud, maar zich ook geschaard achter de vrije markt, achter lage belastingen en minimale regelgeving.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Free the Greeks from the shackles of the euro.
Bevrijd de Grieken van de ketenen van de euro.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
Dit heeft India in staat gesteld de ketenen af te werpen en op bewonderenswaardige wijze te groeien.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. impediment: encumbrance, obstruction
2. chains: chain, bond, manacle, handcuff, fetter, iron
3. bind: confine, restrain, restrict, fetter, manacle, chain, handcuff
4. impede: slow, dull, restrict© dictionarist.com