severe in Nederlands

Uitspraak
bn. ernstig, zwaar; scherp; sober; hevig; zwaar

Voorbeeldzinnen

He was severe with his children.
Hij was streng voor zijn kinderen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am becoming accustomed to the severe climate here bit by bit.
Ik ben mij beetje bij beetje aan het aanpassen aan het strenge klimaat hier.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The explorers began to suffer from a severe lack of food.
De onderzoekers begonnen honger te lijden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The winter will be severe.
De winter zal streng zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The woman used a nasal spray because she had a severe cold.
De vrouw maakte gebruik van een spray voor haar neus omdat ze flink verkouden was.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
These are examples of the fishery sector facing severe problems due to over-exploitation.
Deze voorbeelden maken duidelijk dat overbevissing de visserij-industrie voor ernstige problemen stelt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is a domain of severe under-achievement in the European Union.
Onderzoek en technologie vormen binnen de Europese Unie een sterk achtergebleven terrein.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There are shortages of essential foodstuffs and agricultural infrastructure resulting in severe nutritional deficiencies.
Er is gebrek aan essentiële levensmiddelen en aan een goede infrastructuur voor de landbouw, hetgeen leidt tot ernstige ondervoeding.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Zimbabwe, for decades a stable country, is now going through an increasingly severe economic and political crisis.
Decennialang was Zimbabwe een stabiel land, maar nu beleeft het een zware economische en politieke crisis, die bovendien steeds erger wordt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Subject: Polluted land Heavily polluted, former industrial land has created a number of severe problems.
Betreft: Vervuilde terreinen Sterk vervuilde oude industrieterreinen vormen tegenwoordig een groot probleem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com