secure in Nederlands

Uitspraak
ww. verzekeren; bereiken; verwerven; beschermen;versterken; afsluiten; opsluiten
bn. zeker; veilig; sterk; gesloten

Voorbeeldzinnen

These recipes and my mother’s talent would eventually create a secure life for us and for my future family.
Na verloop van tijd zouden deze formules en het talent van mijn moeder ons een veilig leven bezorgen, zowel voor ons als voor mijn toekomstige gezin.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A secure income is an important thing for me.
Een vast inkomen is een belangrijk iets voor mij.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Is this bolt secure?
Zit dit boutje goed vast?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That child felt secure in his mother's arms.
Het kind voelde zich veilig in de armen van zijn moeder.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This bridge looks secure.
Deze brug lijkt stevig.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
To secure his locker, he uses a padlock.
Om zijn kluisje te beveiligen gebruikt hij een hangslot.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Don't climb that ladder - it's not secure.
Niet op die ladder klimmen; hij is niet veilig.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Securing this is a major priority.
De verwezenlijking ervan is het hoofddoel.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The agenda is not designed to secure justice for the citizen.
De bedoeling is niet de burgers rechtvaardigheid te garanderen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com