scold in Nederlands

Uitspraak
zn. kijven; bekijven, een standje geven; feeks
ww. berispen; standje geven; uitschelden; beschimpen

Voorbeeldzinnen

I saw him scolded by his mother.
Ik zag hem door zijn moeder worden uitgekafferd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'll scold him.
Ik zal hem een standje geven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In the 1950s, Canadian mothers, who scolded their children, called them by their full names.
In de jaren 1950 noemden Canadese moeders hun kinderen met de volledige naam als ze hen een standje gaven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It seems that he was badly scolded.
Het schijnt dat hij hard berispt was.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She scolded him because he left the door open.
Ze gaf hem een standje omdat hij de deur had opengelaten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
To tell the truth, I was scolded by my mother.
Om de waarheid te zeggen, mijn moeder heeft mij berispt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I remember how President Pöttering scolded us, derided us and claimed that it cost the earth.
Ik herinner me hoe de Voorzitter, de heer Pöttering, tegen ons tekeerging, ons belachelijk maakte en beweerde dat het een fortuin kostte.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr Schulz's scolding is therefore completely uncalled for.
De tirade van de heer Schulz is dan ook volledig misplaatst.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. admonish: berate, upbraid, censure, denounce, reprimand, reprove, blame
2. termagant: nag, shrew, virago, maenad© dictionarist.com