resistant in Nederlands

Uitspraak
bn. weerstand biedend, resistent, bestand

Voorbeeldzinnen

This car is resistant to rust.
Deze auto is bestand tegen roest.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Firstly, antibiotic-resistant genes must be phased out.
Ten eerste moeten genen die antibiotica-resistent zijn geleidelijk worden uitgebannen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It seems to us that we should strictly forbid the use of antibiotic-resistant genes.
Wij zijn van oordeel dat het gebruik van genen die resistent zijn tegen antibiotica streng moet worden verboden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We say to those who are resistant to this: please remember that it is necessary to bring everybody on board.
Wij zeggen tegen diegenen die zich hiertegen verzetten: "Vergeet niet dat we iedereen aan boord moeten krijgen" .
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We must adopt an immediate and categorical ban on the use of antibiotic resistant genes.
Er dient onmiddellijk een onvoorwaardelijk verbod te worden uitgevaardigd op het gebruik van antibiotica-resistente genen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This would mean that antibiotic-resistant products that have already been authorised would remain.
Dit zou betekenen dat tegen antibiotica resistente producten die reeds zijn goedgekeurd, nog steeds zouden mogen worden toegepast.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
So we must ban the release of all GMOs containing an antibiotic-resistant marker gene;
De introductie van alle GGO's die antibiotica-resistentie-markers bevatten moet dan ook worden verboden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I say no to the release of GMOs resistant to antibiotics.
Ik zeg nee tegen de introductie van antibiotica-resistente GGO's.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As we know, these prions are clearly proving to be resistant to heat treatment.
Wij weten dat die prionen blijkbaar ook tegen die hittebehandeling resistent zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We have achieved the phasing out of all harmful, antibiotic-resistant marker genes.
Wij hebben bereikt dat alle schadelijke en antibiotica-resistentie-merkers geleidelijk worden geëlimineerd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

fast: impregnable, strongdictionary extension
© dictionarist.com