repetition in Nederlands

Uitspraak
zn. herhaling, repetitie

Voorbeeldzinnen

Repetition plays an important role in language study.
Herhaling is essentieel voor het leren van talen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A purely recodified text would have included a considerable number of repetitions, inconsistencies and obsolete provisions.
Een zuiver opnieuw gecodificeerde tekst zou een aanzienlijke hoeveelheid herhalingen, inconsistenties en verouderde bepalingen hebben bevat.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Member requests repetition.
. (SV) De geachte afgevaardigde vraagt om een herhaling.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The best memorial for those innocent people who died so tragically last week is to take action to prevent its repetition.
Het beste gedenkteken voor de onschuldige mensen die vorige week zo tragisch om het leven zijn gekomen, is het nemen van maatregelen om een herhaling te voorkomen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The dialogue with social actors must be concrete and yield results, and must not become a talk shop which thrives on repetition.
De dialoog met de maatschappelijke actoren moet concreet zijn en resultaat opleveren en geen zichzelf repeterend praatcircus worden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
These criteria must be based on politico-administrative criteria - forgive my repetition.
Criteria die gebaseerd zijn op - vergeef mij de redundantie - bestuurlijk-administratieve criteria.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Will we know what to do to avoid a repetition of the demoralising experience of a foot-and-mouth epidemic out of control?
Weten we hoe we herhaling van de demoraliserende ervaring van een uit de hand gelopen mond- en klauwzeerepidemie kunnen voorkomen?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, the Commission too is deeply concerned by the repetition of such a dramatic event.
Mijnheer de Voorzitter, ook de Commissie is verontrust over het feit dat dergelijke dramatische gebeurtenissen zich telkens weer herhalen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
And there are also some unnecessary repetitions in paragraphs 6 and 7.
Deze verwijzing is derhalve overbodig en moet geschrapt worden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Clearly we have to learn the lessons from the contamination and avoid any repetition.
Het is duidelijk dat we de lessen van de besmetting ter harte moeten nemen en herhaling moeten voorkomen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

repeat© dictionarist.com