prosaic in Nederlands

Uitspraak
bn. prozaïsch

Voorbeeldzinnen

I just want to make one very obvious point to Parliament, which may be a little prosaic.
Ik wil het Parlement iets duidelijk maken dat erg voor de hand ligt en misschien een beetje prozaïsch is.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
One fairly prosaic example is the toilet paper tube.
Eén tamelijk prozaïsch voorbeeld is de koker van een toiletrol.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The reality was much more prosaic.
De werkelijkheid was veel prozaïscher.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The first area, science fiction, is no doubt more interesting than prosaic fact.
Het eerste gebied, de science-fiction- roman, is natuurlijk interessanter dan de prozaïsche werkelijkheid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Let me make a point that some may regard as rather prosaic.
Ik wil hierbij wijzen op een punt dat door sommigen wellicht als nogal banaal zal worden afgedaan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com