profession in Nederlands

Uitspraak
zn. belijdenis, verklaring, betuiging, broodwinning, bekentenis, stand, beroep, professie, bedrijf

Voorbeeldzinnen

He is a dentist by profession.
Hij is tandarts van beroep.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He is a doctor by profession.
Hij is dokter van beroep.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Teaching English is his profession.
Engels onderwijzen is zijn beroep.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
These exceptions relate to professions which must be exercised by persons with a genuine professional qualification.
Deze uitzonderingen betreffen beroepen die alleen kunnen worden uitgeoefend door mensen die daar specifiek voor zijn opgeleid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
New technologies will change the shape of a good many professions.
Veel beroepen krijgen door de nieuwe technologieën een heel ander karakter.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Every change in this legislation causes uncertainty for certain professions and industries.
Deze wetgeving staat eerst het een en dan het ander voor, waardoor bepaalde beroepen en industrieën aan onzekerheid ten prooi vallen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A glass ceiling bars women from advancement in the professions, administration and politics.
Een glazen plafond scheidt vrouwen van elke promotie in het bedrijfsleven, administratie en politiek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This was how they expressed their concerns about a purely commercial view of their profession.
Zij wilden hiermee hun ongerustheid uiten over de zuiver commerciële benadering van hun beroep.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The President has saved me some time by already enumerating the professions concerned.
De Voorzitter heeft mij wat meer spreektijd gegeven door de betrokken beroepen zelf op te sommen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We should not, however, blame the whole profession for the improper behaviour of some of its agents.
Toch mogen wij de gehele beroepsgroep niet het wangedrag van een aantal tussenpersonen aanrekenen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. declaration: assertion, vow, asseveration, avowal
2. occupation: career, business, calling, employment, vocationdictionary extension
© dictionarist.com