primordial in Nederlands

Uitspraak
bn. oer, oorspronkelijk

Voorbeeldzinnen

The Commission has always recognised the primordial role of services of general interest.
De Commissie heeft altijd het cruciale belang van openbare dienstverlening onderkend.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The report further highlights the primordial role of regional policy.
Het verslag wijst verder op de primordiale rol van de regionale politiek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Council is of the opinion that a primordial element in combating social exclusion is the reduction of unemployment.
De Raad is van oordeel dat de oplossing van het probleem van de sociale uitsluiting in de eerste plaats moet worden gezocht in het terugdringen van de werkloosheid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

previous: primitive, early, former© dictionarist.com