petulant in Nederlands

Uitspraak
bn. gemelijk, knorrig, kribbig, prikkelbaar, humeurig, slechtgehumeurd, balorig, kregel

Voorbeeldzinnen

Parliament should behave responsibly as a grown-up legislator, not as a petulant child.
Het Parlement zou zich als een verantwoordelijke, volwassen wetgever moeten opstellen, niet als een nukkig kind.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I believe the Irish response was the wrong response because it was too petulant.
Ik denk dat de Ierse reactie een verkeerde reactie was omdat er te veel irritatie in doorklonk.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I apologise to Commissioner Kinnock that Mr Sindal has been in a particularly petulant mood this evening.
Ik wil mij bij de heer Kinnock verontschuldigen voor de kregeligheid waarvan de heer Sindal vanavond blijk geeft.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com