packet in Nederlands

Uitspraak
zn. pakje, pakket, pakketboot
ww. inpakken

Voorbeeldzinnen

Madam President, outside the door of this Chamber there is somebody dressed as a cigarette packet.
Mevrouw de Voorzitter, voor de deur van deze vergaderzaal staat iemand die verkleed is als een pakje sigaretten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Health warnings will take up 40% of the front of the packet and 50% of the back.
Waarschuwingen met betrekking tot de gezondheid gaan 40% van de voorkant van het pakje beslaan en 50% van de achterkant.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am in favour of warnings on packets, but not in favour of a skull which takes up 60% of the surface area.
Ik ben voorstander van waarschuwingen op de verpakkingen, maar niet van een doodshoofd dat 60% van de oppervlakte inneemt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I did refer yesterday to the man or woman dressed as a cigarette packet standing outside this Chamber.
Ik heb gisteren inderdaad gesproken over de als pakje sigaretten verklede man of vrouw die buiten deze vergaderzaal stond.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I would also like to point out the new labelling rules - the new rules on warnings on packets.
Ik wil tevens wijzen op de nieuwe etiketteringregels, de nieuwe regels voor waarschuwingen op de verpakkingen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The more expensive a packet of cigarettes, the bigger the incentive to stop smoking.
Hoe duurder een pakje sigaretten, hoe groter de stimulans om te stoppen met roken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I should like to invite MEPs who wish to challenge this notion to initiate proceedings against the warning on cigarette packets.
Leden van het Europees Parlement die dat willen ontkennen, moedig ik aan een proces te beginnen tegen de waarschuwing zoals vermeld op pakjes sigaretten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We do not want fish only from aquaculture or a standardised packet off a supermarket shelf.
Wij willen niet alleen maar vis afkomstig uit de visteelt of uit een genormeerde verpakking in de schappen van een supermarkt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is a packet of Viagra, now available over the Internet.
Dit is een doosje Viagra dat nu via internet te verkrijgen is.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
50 000 such packets were seized at a house in Oldham.
In een huis in Oldham werden 50.000 van zulke doosjes in beslag genomen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. mail ship: steamship, ship
2. package: parcel, bundle, pack, container, box, carton, receptacle© dictionarist.com