oration in Nederlands

Uitspraak
zn. rede, redevoering, oratie

Voorbeeldzinnen

I also salute the fact that you began the draft constitution with a quotation from Pericles' funeral oration.
Ik vind het ook heel goed dat u aan het begin van de ontwerpgrondwet een citaat uit de lijkrede van Pericles hebt opgenomen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Out of that dialogue came the most famous statement of Renaissance values: Pico's Oration on Human Dignity.
Uit die dialoog ontstond de beroemdste verklaring van waarden in de renaissance: Pico's Oratie over menselijke waardigheid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com