operation in Nederlands

Uitspraak
zn. werking, handeling, bewerking, operatie, ingreep, uitwerking, verrichting, transactie : financiele transactie, geldigheid, exploitatie

Voorbeeldzinnen

Doctors refused to perform a second operation.
Dokters weigerden om een tweede operatie uit te voeren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He had an operation on his left leg.
Hij is geopereerd aan het linkerbeen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
How long did it take you to recover from your operation?
Hoe lang kostte het je om van je operatie te herstellen?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
To take the cursor to the next line or to execute a command or operation, press the return key.
Om de cursor naar de volgende regel te laten gaan of om een opdracht of handeling uit te voeren, druk op de returntoets.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The operation of the previous round of programmes is also very instructive in telling us what guidelines should not be about.
De tenuitvoerlegging van de vorige reeks programma's heeft ons veel geleerd over hetgeen de richtsnoeren vooral niet moeten doen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I remain worried about the whole operation of the judicial process.
Ik blijf mij ook zorgen maken over de manier waarop de rechtspraak zal functioneren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
"The Commission's internal control" he said "is not forceful enough in preventing incorrect operation.
De interne controle van de Commissie is naar zijn oordeel niet sterk genoeg om onjuist handelen te verhinderen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, we cannot carry out tests on nuclear plants which are in operation; it is just not possible.
Wij kunnen echter niet met modellen werken in het geval van in bedrijf zijnde kerncentrales.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Possibilities for faster and more simple operation do exist.
Er bestaan mogelijkheden tot vereenvoudiging en stroomlijning.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But hedging operations are already allowed in the existing Article 21(1) of Directive 611/85 on UCITS.
Maar hedgingtransacties zijn reeds toegestaan op grond van artikel 21(1) van richtlijn 85/611 inzake ICBE's.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com