office in Nederlands

Uitspraak
zn. ambt, betrekking, bediendenkamer, taak, dienst, bureau, kantoor, ministerie, kerkdienst, mis, officie, godsdienstoefening, spreekkamer

Voorbeeldzinnen

They were sent to the headmaster’s office and as a result of their bad behaviour, they were suspended from school for one week.
Ze werden naar het kantoor van de directeur gestuurd en als gevolg van hun slechte gedrag werden ze geschorst van school voor een week.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The kids still go to school, and I work part-time in a lawyer’s office.
Onze kinderen gaan nog naar school, en ik werk halve dagen in een advocatenkantoor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
When we arrived to the office of the car rental, we almost fainted.
Toen we aankwamen bij het autoverhuurkantoor vielen we bijna flauw.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I went to the administrative office to speak to the manager and there was no doubt: nobody had applied for Germany and, on the basis of points, it was the only one they could give me.
Ik ging naar het administratiekantoor om met de manager te spreken en er was geen twijfel mogelijk: niemand had Duitsland aangevraagd en, op de basis van punten, was dit het enige wat ze me konden geven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I found his office easily.
Ik heb gemakkelijk zijn kantoor gevonden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I learned about your portable copier at the Tokyo-Office '97 Expo.
Ik heb gehoord over uw draagbare kopieerapparaat op de Tokyo-Office '97 Expo.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I managed to find his office.
Ik ben erin geslaagd zijn kantoor te vinden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I went as far as the post office.
Ik ging tot aan de post.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm just a plain office worker.
Ik ben maar een gewone bureelbediende
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Is Mr. Jones in the office?
Is meneer Jones op kantoor?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com