occupational disease in Nederlands

Uitspraak
zn. beroepsziekte

Voorbeeldzinnen

Public opinion tends to take more notice of industrial accidents than of the wide diversity of occupational diseases.
In de publieke opinie wordt meer aandacht besteed aan arbeidsongevallen dan aan de grote verscheidenheid aan beroepsziektes.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Occupational diseases are somewhat neglected.
Beroepsziekten worden enigszins verwaarloosd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Accurate statistics concerning occupational diseases are required in order to maximize policy impact and to protect workers.
Er zijn nauwkeurige statistieken inzake beroepsziekten nodig om het effect van het beleid te maximaliseren en de werknemers te beschermen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

disease or disability resulting from conditions of employment (usually from long exposure to a noxious substance or from continuous repetition of certain acts): industrial disease, disease


© dictionarist.com