occupational in Nederlands

Uitspraak
bn. beroeps-

Voorbeeldzinnen

Almost 10% of all occupational accidents involve falls from heights.
Bij bijna 10% van alle arbeidsongevallen gaat het om vallen van hoogte.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
So inclusion of all drivers is important, both on occupational health and safety grounds and on operational safety grounds.
Het is bijgevolg belangrijk om alle bestuurders op te nemen, zowel met het oog op de gezondheid en veiligheid op het werk als uit het oogpunt van de bedrijfsveiligheid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Commission is offering insurers the choice of opting for occupational pension schemes.
De Commissie biedt verzekeraars de keuze om bedrijfspensioenregelingen aan te bieden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A pan-European market for occupational retirement provision is bound to help in this regard.
Een gemeenschappelijke Europese markt voor de bedrijfspensioenvoorzieningen is absoluut noodzakelijk om dit probleem op te lossen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Occupational retirement provisions will play an important role in this connection in many Member States.
In dit verband zullen bedrijfspensioenvoorzieningen in veel lidstaten een belangrijke rol spelen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The first is this: are occupational pension schemes in the EU to be subject to Community-wide competition?
Ten eerste: moeten de bedrijfspensioenstelsels in de Unie worden onderworpen aan een EU-brede concurrentie?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is important in occupational training which prepares people for making a professional contribution to society.
Dit is belangrijk waar het gaat om de beroepsopleiding die mensen voorbereidt op een professionele inzet in de samenleving.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Noise-induced deafness is one of the most common occupational illnesses.
Hardhorigheid tengevolge van blootstelling aan lawaai is een van de meest voorkomende beroepsziekten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We are responsible for occupational retirement provision, and on a cross-border basis.
Wij zijn verantwoordelijk voor de bedrijfspensioenen, en wel grensoverschrijdend.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A gap clearly exists, however, in occupational and geographical mobility in the Union.
Er is beslist onvoldoende mobiliteit in de Europese Unie, zowel in professionele als in geografische zin.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

of or relating to the activity or business for which you are trained© dictionarist.com