navigational in Nederlands

Uitspraak
bn. navigatie-

Voorbeeldzinnen

They refer to the aircraft itself, including its navigational and communications equipment and procedures for technical staff.
Ze hebben betrekking op het toestel zelf, met inbegrip van de navigatie- en communicatieapparatuur en procedures voor de technische diensten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I believe that we have to act with care and in harmony with respect to environmental and navigational requirements.
Ik ben van mening dat we zorgvuldig te werk moeten gaan en in harmonie en met respect voor zowel milieu- als scheepvaartoverwegingen moeten handelen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Coastal states should avoid discriminatory steps concerning navigational rules.
De kuststaten moeten discriminerende praktijken met betrekking tot de zeevaartregels vermijden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

nautical: maritime, oceanic, thalassic, marinedictionary extension
© dictionarist.com