muster in Nederlands

Uitspraak
zn. appel; inspectie; (laten)verzamelen; namenlijst (bij leger); bijeen roepen
ww. zich verzamelen, bijeenkomen; verzamelen, bijeenroepen

Voorbeeldzinnen

I mustered up my courage and went there.
Ik raapte al mijn moed bij elkaar en ging er naar toe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She finally mustered up the courage to ask him for more money.
Ze had eindelijk de moed bij elkaar geraapt om geld te vragen aan hem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am trying to muster support, even if we have not achieved everything we wanted to.
Ik verzoek u het verslag aan te nemen, al hebben wij niet alles bereikt wat wij wilden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I think it is to be welcomed that we can muster a broad majority for a proposal that extends Parliament' s earlier decisions.
Het is goed om te zien dat we een grote meerderheid op de been hebben kunnen brengen voor een voorstel dat in het verlengde ligt van eerdere besluiten van het Parlement.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In the Member States, however, only 43% of the citizens can muster any real enthusiasm.
In de lidstaten daarentegen loopt maar 43 procent van de burgers daar echt warm voor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The changeover to the euro shows the scale of what Europe can achieve when it can muster the necessary political will.
De overgang naar de euro toont aan dat Europa tot grote prestaties in staat als het daartoe de noodzakelijke politieke wil weet op te brengen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We were encouraged to discuss disarmament by peaceful means and this gave the United States the time to muster its forces.
Terwijl wij over een vreedzame ontwapening spraken, konden de Verenigde Staten hun troepen opstellen voor de strijd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I hope that support from Parliament on this will muster enthusiasm among Member States.
Ik hoop dat de steun van het Parlement de lidstaten over de streep zal trekken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We must muster the strength of the large Member States and rally the support of the smaller for the good of all.
Wij moeten de kracht gebruiken van de grote landen en de steun zoeken van de kleine landen: dat is in eenieders belang.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Therefore, Europe must muster the will and give itself the ability to take steps to support its economy.
Daarom moet Europa zich de wil en de capaciteit toemeten om wanneer nodig op te treden en de eigen economie een steun in de rug te geven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com