mounting in Nederlands

Uitspraak
zn. installeren of aansluiten (ook in computers); oprichting; opstellen; eerlijk; oprechtig; (in computers) aansluiting; installatie; toevoegen van nieuwe hardware
bn. versterkend, stijgend

Voorbeeldzinnen

Mount Elbrus is the highest mountain in Europe.
De Elbroes is de hoogste berg van Europa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tension surrounding Montenegro is mounting.
De spanning rond Montenegro neemt toe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Frustration is mounting, as is evident from the unprecedented crime rate and outrageous violence both indoors and outdoors.
De frustraties hierover nemen toe, getuige de ongehoorde misdaadcijfers en het buitensporig geweld zowel binnen- als buitenshuis.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Ethnic tension is once again mounting.
De etnische spanningen lopen weer hoog op.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is not an isolated case, rather such instances are mounting up.
Dat is geen geïsoleerd geval, zulke dingen gebeuren steeds vaker.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We think that all the safeguards need to be fully respected in fair trials in which adequate defences are mounted.
Wij zijn van mening dat aan alle waarborgen voor een eerlijk proces met een adequate verdediging moet worden voldaan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The momentum for reform is mounting.
De roep om hervormingen klinkt steeds luider.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I understand that a Hungarian player who has had his transfer put on hold is probably going to mount a legal challenge.
Ik heb gehoord dat een Hongaarse speler wiens transfer in de ijskast is gezet, waarschijnlijk een rechtszaak gaat aanspannen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Debt relief has no meaning if debts keep mounting up.
Schuldverlichting heeft geen zin als er telkens opnieuw schulden worden gemaakt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Job losses are mounting in the airline industry.
Het banenverlies in de luchtvaartindustrie stijgt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

an event that involves rising to a higher point (as in altitude or temperature or intensity etc.): rise, rising, ascension, climbing, climb, ascent
framework used for support or display: passe-partout, mat, collet, mount, setting, framework, chassis, matting© dictionarist.com