languish in Nederlands

Uitspraak
zn. (weg)kwijnen, verslappen, smachten (naar)
ww. verflauwen; weg-, (ver)-kwijnen (in de gevangenis van heimwee); (ver)smachten; loom; lusteloos

Voorbeeldzinnen

It is a little sad to see them excluded, because they have been left to languish in poverty for a far longer period.
Het is een beetje triest om te zien dat zij erbuiten gehouden worden omdat ze veel langer gedwongen waren in armoede te leven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Ten years ago, eight of these States were languishing under the tyranny of Communist dictatorships.
Tien jaar geleden zuchtten acht van deze staten onder het juk van communistische dictaturen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Before and after the Second World War, many European peoples languished under totalitarian rule.
Voor en na de Tweede Wereldoorlog leden veel Europese volken onder totalitaire regimes.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Human rights and international law are flagrantly flouted; the country languishes in poverty.
Mensenrechten en het internationale recht worden flagrant geschonden; het land verkommert in armoede.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I call on Iran to spare the lives of all minors still languishing on death row.
Ik doe een beroep op Iran om het leven van alle minderjarigen die nog steeds verkommeren in dodencellen te sparen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The European Ecolabel, however, has been languishing away for many years.
Maar de Europese milieukeur leidt al jarenlang een kwijnend bestaan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He now languishes in a Greek prison awaiting trial.
In afwachting van zijn proces kwijnt hij nu weg in een Griekse gevangenis.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They have languished in appalling prison conditions for years.
Ze zitten jarenlang opgesloten in erbarmelijke omstandigheden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
These values could, however, end up being diluted in rhetoric and languishing if we do not move from words to actions.
Deze waarden kunnen uiteindelijk echter verwateren in retoriek en een langzame dood sterven als we de daad niet bij het woord voegen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Thousands still languish in camps.
Nog steeds verkommeren er duizenden in kampen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. long for: want, need, desire, pine, hunger
2. fail: weaken, decline, deteriorate, fade, droop, flag, dwindle© dictionarist.com