job seeker in Nederlands

Uitspraak
baanzoeker

Voorbeeldzinnen

This would have a motivating effect on companies while at the same time giving job seekers new perspectives and clarity.
Dat zou bedrijven motiveren en tegelijkertijd werkzoekenden nieuwe perspectieven en een grotere duidelijkheid bieden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It requires commitment not only from the public authorities, but also from employers and from workers and job-seekers themselves.
Er wordt niet alleen het een en ander gevraagd van overheidsinstanties, maar ook van werkgevers en van de werknemers en werkzoekenden zelf.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
These are the conditions that have led to a crisis for job seekers in Europe.
Deze toestand heeft ertoe geleid dat er in Europa een werknemerscrisis is ontstaan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The programme continues in this vein by considering as a priority new job seekers, the long-term unemployed and unemployed women.
Het programma zal dus worden voortgezet waarbij voornamelijk aandacht zal worden besteed aan mensen die net op de arbeidsmarkt komen, langdurig werklozen en werkloze vrouwen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This prevents abuses of the system, and means that only job-seekers who are genuinely motivated receive help.
Oneigenlijk gebruik wordt daarmee voorkomen. Slechts de werkelijk gemotiveerde werkzoekende wordt geholpen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com