job offer in Nederlands

Uitspraak
aanvraag van baan

Voorbeeldzinnen

The job offer still stands.
De werkaanbieding geldt nog steeds.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
EURES job offers went from 43 000 at the start of 1998 to 166 000 at the beginning of 2000.
Het aantal banen dat via EURES werd aangeboden steeg van 43.000 in het begin van 1998 tot 166.000 in het begin van 2000.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Your second question concerns the inclusion of seasonal and short-term temporary job offers in the EURES system.
Uw tweede vraag betreft de insluiting van seizoensvacatures en korte tijdelijke vacatures in het EURES-systeem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com