job market in Nederlands

Uitspraak
banenmarkt

Voorbeeldzinnen

Anyway, that is precisely what the Lisbon Council has just agreed to reject in connection with the job markets.
De Raad heeft deze gedachte in Lissabon trouwens ook in verband met de arbeidsmarkten eensgezind afgewezen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr Schmitt' s report omits to mention that refugees suffer from discrimination in the job market.
In het verslag-Schmitt wordt gesuggereerd dat vluchtelingen op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We only have to look at what happens to those who are thrown out of work or who are excluded from the job market.
Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de mensen die uit het arbeidsproces geraken of van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Educational establishments are called on to become more responsive to fast changes on the job market.
De onderwijsinstituten moeten flexibeler worden om zich sneller aan de arbeidsmarkt te kunnen aanpassen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But we also need a flexible pension system which has one eye on social change and the need to adjust to the job market.
Het gaat echter ook om de flexibiliteit van de pensioenstelsels met het oog op maatschappelijke veranderingen en de aanpassing aan de arbeidsmarkt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Access to the job market depends on education and we need to focus on this.
Mijn tweede opmerking betreft de speciale opleidings- en werkgelegenheidsprogramma' s.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We also need to present and implement a set of policies to keep and motivate older workers to stay in the job market.
Wij moeten tegelijkertijd zorgen voor beleidsvormen die oudere werknemers stimulansen bieden om aan de slag te blijven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The job market remains structurally rigid, keeping the unemployed at bay and protecting those with jobs.
De arbeidsmarkt blijft structureel star, met dien verstande dat hij werklozen afwijst en werkenden beschermt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
State aid for employment is an important way of stimulating the job market and small and medium-sized enterprises.
Staatssteun voor werkgelegenheid is een belangrijk middel om de arbeidsmarkt en de kleine en middelgrote bedrijven te stimuleren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is the shortcoming on certain job markets which this directive is designed to rectify or prevent in future.
Wat dat betreft, is er op bepaalde arbeidsmarkten een leemte, die met deze richtlijn moet worden opgevuld of worden voorkomen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com