job evaluation in Nederlands

Uitspraak
functiebeoordeling (het vergelijken van een functie met andere functies om het loon van de functiebekleder vast te stellen)

Voorbeeldzinnen

In most cases, this job evaluation is done by the social partners, whether or not based on a system set up by an advisory office.
Meestal wordt deze functiewaardering uitgevoerd door de sociale partners, al dan niet op basis van een systeem opgemaakt door een adviesbureau.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Moreover, women are generally not involved in job evaluation since they are not the negotiators with the social partners.
Daarenboven zijn de vrouwen in het algemeen niet betrokken bij de functiewaardering, aangezien zij niet de onderhandelaars zijn bij de sociale partners.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Secondly, the European Union would do well to delve deeper into the issue of discrimination in job evaluation.
Ten tweede zou de Europese Unie dieper kunnen ingaan op de problematiek van discriminatie in de functiewaardering.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Furthermore we must have gender-neutral job evaluation.
Verder moet er een sekseneutrale functiewaardering komen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com