job description in Nederlands

Uitspraak
functiebeschrijving; taakbeschrijving

Voorbeeldzinnen

We now realise that in fact every job description needs to be regulated. But people no longer understand this.
Wij zien nu in dat eigenlijk elk beroep moet worden gereglementeerd, maar de mensen begrijpen het niet meer.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Individual job descriptions, training courses and pre-requisites vary enormously within the EU.
De beroepen, de opleidingen en de voorwaarden lopen van lidstaat tot lidstaat sterk uiteen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A few days ago I received the first version of the job description, so the post will be advertised very soon.
Een paar dagen geleden heb ik de eerste versie ontvangen van de taakomschrijving, dus de vacature zal zeer binnenkort worden gepubliceerd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is a long-running issue because new professions and new job descriptions are, of course, constantly coming into existence.
Het is een langlopende kwestie, omdat er natuurlijk steeds nieuwe beroepen en nieuwe beroepsomschrijvingen bijkomen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Foundation and the Commission should jointly draft a job description.
De stichting en de Commissie moeten gezamenlijk een taakomschrijving opstellen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

description of the responsibilities associated with a given job: verbal description, description


© dictionarist.com