issue in Nederlands

Uitspraak
zn. onderwerp; formulier; emissie, uitgifte; uitgave; verspreiding; uitkomst; afstammelingen; stroom; afkomst
ww. emissie, uitgifte; uitgeven, uitgaan, resulteren; uitnemen; verspreiden; verdelen

Voorbeeldzinnen

Believing in a cause, a person, an idea, or an environmental issue will help you form your own opinions and ideas.
Geloven in een oorzaak, een persoon, een idee, of een milieu-probleem zal helpen je eigen mening en ideeën te vormen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You know... Language issues.
Taalbarrières, weet je?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Bonds were issued to finance a war.
Om de oorlog te financieren zijn er obligaties uitgegeven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Gay marriage is a hotly contested issue.
Het homohuwelijk is onderwerp van veel discussies.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I agree with you on this issue.
Daarover zijn we het eens.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In order to finance the war, bonds are issued.
Om de oorlog te financieren zijn er obligaties uitgegeven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Parliamentary immunity is a controvertial issue.
Parlementaire immuniteit is een omstreden zaak.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Department of Health is issuing a warning.
Het Ministerie van Volksgezondheid waarschuwt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The magazine is issued twice a month.
Het magazine komt twee keer per maand uit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They are debating a nonexistent issue.
Zij debatteren over een onbestaand probleem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com