interest in Engels

Uitspraak
n. interest, percentage on a loan which is paid over time (Finance); share, stake, claim; benefit

interest in Nederlands

Uitspraak
zn. interesse, belangstelling; belang; rente, winst
ww. interesseren; belangstelling wekken

Voorbeeldzinnen

The fact that Cleopatra had money was interesting to me and as it turned out the army I commanded was of great interest to Cleopatra and her plans.
Ik was geïnteresseerd in het feit dat Cleopatra geld had, en aan de andere kant was het leger, waarover ik regeerde, van groot belang voor Cleopatra.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As teens get older they grow up more and become more sophisticated and as a result they become less interested in such behaviour, but this doesn’t mean they don’t do it ever.
Als tieners ouder worden, groeien ze op en worden gesofisticeerder en als gevolg zijn ze minder geïnteresseerd in dit gedrag, maar dit betekent niet dat ze het nooit doen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Some romantic movies, a couple of action movies and an interesting documentary.
Enkele liefdesfilms, een paar actiefilms en een interessante documentaire.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But he is most famous for his Twitter account. He posts interesting news on a daily basis, and teenage girls around the world love him.
Hij post interessant nieuws op een dagelijkse basis, en tienermeisjes over de hele wereld houden van hem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She came across an interesting article about minimalism.
Ze kwam een interessant artikel tegen over minimalisme.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Discover what you’re interested in and look out for different volunteering opportunities that suit you.
Ontdek waar je in geïnteresseerd in ben en kijk uit voor verschillende vrijwilligerswerk mogelijkheden die bij je passen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You will be able to make some good decisions based on what you’re interested in and what your strengths are.
Je zult in staat zijn om enkele goede beslissingen te maken gebaseerd op waar je geïnteresseerd in bent en wat je sterktes zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Now, with so many interesting and wonderful destinations… Where to go?
Maar nu, met zo veel interessante en prachtige bestemmingen... Waarheen?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It's very funny and I meet more and more interesting people.
Het is heel leuk en ik ontmoet meer en meer interessante mensen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is normal because the common thing is for them to hold very interesting positions in their companies.
Dat is normaal, aangezien het gebruikelijk is voor hen om een interessante positie te bekleden in hun bedrijven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com