industry in Nederlands

Uitspraak
zn. industrie; vlijt; volharding

Voorbeeldzinnen

Detroit is famous for its car industry.
Detroit is voor zijn auto-industrie beroemd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He works in the automobile industry.
Hij werkt in de autonijverheid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He works in the car industry.
Hij werkt in de autonijverheid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Japanese industry is making increasing use of robots.
De Japanse industrie maakt in toenemende mate gebruik van robots.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The rules pertaining to the steel industry were drawn up on 18 December 1996.
De huidige regels voor de staalindustrie werden op 18 december 1996 opgesteld.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This would be at the expense of legal certainty within industry.
Dat gaat ten koste van de rechtszekerheid van het bedrijfsleven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As the Court of Justice recognised in 1996, the steel industry is particularly sensitive to competition-related disturbances.
Zoals het Hof van Justitie in 1996 heeft erkend, is de staalsector buitengewoon gevoelig voor concurrentieverstoringen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, I am also going to refer to the report by Mr Langen, which concerns aid to the steel industry.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil ingaan op het verslag van de heer Langen, over de steun aan de ijzer- en staalindustrie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I live in a region where the ship-building industry now has very serious problems: Asturias.
Ik woon zelf in een regio - Asturië - waar de scheepsbouwsector op dit moment in ernstige moeilijkheden verkeert.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We all oppose social dumping when perpetrated by fat cat industry, we must also oppose it when perpetrated by governments.
We zijn allemaal tegen sociale dumping als er grote bedrijven achter zitten, maar we moeten er net zo goed tegen zijn als de overheid de schuldige is.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com