indispensable in Nederlands

Uitspraak
bn. onmisbaar; kan niet zonder; mag niet van afgezien worden

Voorbeeldzinnen

Salt is an indispensable ingredient for cooking.
Zout is een onmisbaar ingrediënt om te koken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom isn't indispensable.
Tom is niet onmisbaar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Water is indispensable to life.
Water is onmisbaar voor het leven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
And so each citizen plays an indispensable role.
En zo speelt elke burger een onmisbare rol.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Regional developments and a sound social policy are indispensable tools in this.
Regionale ontwikkelingen en een goede sociale politiek zijn daarvoor onontbeerlijk.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Indeed, it is an absolutely indispensable aspect of the plans.
Wij vinden het zelfs een onmisbaar aspect van deze actieplannen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It has come to be indispensable as a modern communication tool.
Als modern communicatiemiddel kun je er intussen niet meer buiten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In view of the well-known difficulties with checking harvest results, these are absolutely indispensable.
Gezien de bekende problemen bij het controleren van de omvang van de oogst, kunnen we echt niet zonder.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Some government finances are indispensable prerequisites for economic stability and economic progress.
Sommige overheidsuitgaven zijn onontbeerlijke voorwaarden voor economische stabiliteit en vooruitgang.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Commission has made it clear that a coherent approach is indispensable for the European Union.
In een allesomvattend ruimtebeleid mogen immers niet alleen de praktische toepassingen aan bod komen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

necessary: needed, essential, required, imperative, vitaldictionary extension
© dictionarist.com