impenetrable in Nederlands

Uitspraak
bn. ondoordringbaar

Voorbeeldzinnen

Nice makes the European labyrinth no less impenetrable and more durable.
Nice maakt de Europese doolhof niet toegankelijker en houdbaarder.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Outsiders find European regulations a great and impenetrable mystery.
Voor een leek op het terrein van de Europese regelgeving is die regelgeving één groot en ondoordringbaar mysterie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Commissioner and rapporteurs, I would like to thank our rapporteurs for their excellent work on a quite impenetrable matter.
Commissaris en rapporteurs, hierbij wil ik onze rapporteurs bedanken voor hun uitstekende werk op dit nogal ondoorgrondelijke gebied.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Commission programme makes fortress Europe even more impenetrable.
De Commissie maakt het fort Europa in haar programma nog ontoegankelijker.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The way the report has been set out has improved a little bit; however, I think the document itself is still largely impenetrable.
De wijze waarop het verslag is opgesteld, is enigszins verbeterd. Ik vind het document zelf echter nog steeds hoogst ondoorzichtig.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My action here does not imply a softening of my attitude to the EU and its impenetrable, inflexible and unaccountable structure.
Het feit dat ik voor dit verslag stem, betekent niet dat ik mijn houding tegenover de EU en haar ondoordringbare, inflexibele en onverantwoordelijke structuur afzwak.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The procedure for accessing European money is fairly complicated and impenetrable.
De procedure voor toegang tot de Europese gelden is vrij taai en complex.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
People have rightly said that the institutions are closed, elitist and impenetrable to the citizens.
Er wordt terecht gezegd dat de instellingen gesloten, elitair en voor burgers ondoordringbaar zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It demonstrates that impenetrable European and national bureaucracies can be forced to become more transparent.
Het bewijst dat doorzichtigheid ingang kan vinden, ten overstaan van de ondoorzichtigheid van de Europese en nationale bureaucratie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We know that the prison system in China remains largely impenetrable today.
Wij weten dat het gevangeniswezen in China als het ware omringd is door een ondoordringbare muur.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com