habit in Nederlands

Uitspraak
zn. gewoonte, gebruik; habijt (van priesters en nonnen)

Voorbeeldzinnen

Greta has become one of my best friends since then, and thanks to her and her group of friends I got to know German habits from close up.
Greta is sindsdien één van mijn beste vrienden geworden en dankzij haar en haar vrienden leerde ik van dichtbij Duitse gebruiken kennen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
Van een vastgeroeste slechte gewoonte komt men maar moeilijk weer af.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Eating between meals is a bad habit.
Tussen de maaltijden door eten is een slechte gewoonte.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Eating habits in China have been rapidly becoming Americanized in recent years.
Eetgewoonten in China zijn in de laatste jaren in een snel tempo veramerikaniseerd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Habits are difficult to break.
Gewoontes zijn moeilijk te stoppen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He got out of the habit of smoking.
Hij stopte met zijn rookgewoonte.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He has a habit of moving his head up and down when he is listening to a conversation.
Hij heeft de gewoonte met zijn hoofd te knikken, wanneer hij naar een gesprek luistert.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He was in the habit of getting up early.
Hij had de gewoonte om vroeg op te staan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I have a habit of getting up early.
Ik heb de gewoonte vroeg op te staan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I think that our living together has influenced your habits.
Ik denk dat ons samenwonen je manier van leven beïnvloed heeft.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com