fundamentally in Nederlands

Uitspraak
bw. is gebaseerd op; op basis van; in essentie; oorspronkelijk

Voorbeeldzinnen

It is fundamentally essential therefore that the authority is not anonymous. It must be visible.
Het is dus van het allergrootste belang dat dit geen anonieme instantie wordt, maar dat het in de publiciteit komt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tourism is an activity that falls decidedly and fundamentally within the competence of the European Union.
Toerisme is een activiteit die bij uitstek thuishoort onder de bevoegdheden van de Europese Unie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As various speakers have already pointed out, this is where the positions of Parliament and the Commission differ fundamentally.
Zoals verschillende sprekers al hebben opgemerkt, is dit het punt waarover het Parlement en de Commissie ernstig van mening verschillen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But as this point was accepted nonetheless, we voted in favour of the report on account of its fundamentally positive thrust.
Aangezien deze paragraaf echter toch is aangenomen, hebben wij voor dit verslag gestemd omdat het in wezen een positieve strekking heeft.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is our opinion that these issues are fundamentally linked to development.
Wij denken dat dit essentiële zaken zijn die verband houden met de ontwikkeling van die landen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Our project is based, or should be based, fundamentally on a community of values.
Ons project is met name gebaseerd op een gemeenschap van waarden. Dat is althans de bedoeling.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We need to be candid. We need more time to present a properly thought through and fundamentally revised programme.
In alle eerlijkheid hebben we meer tijd nodig om alles ten gronde te herzien en een doortimmerd programma uit te werken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Syllabuses, or the means by which learning has so far been imparted, must be fundamentally altered.
De leerplannen, de manier waarop tot nu toe kennis werd overgedragen, moeten fundamenteel veranderd worden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It fundamentally violates all the international conventions protecting human rights.
Goedbeschouwd vormt Eurodac een schending van alle internationale overeenkomsten inzake de bescherming van de mensenrechten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He is fundamentally correct in describing the Commission proposal as a temporary measure.
Hij heeft helemaal gelijk als hij het voorstel van de Commissie karakteriseert als een tijdelijke maatregel.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

basically: at heart, essentially, radically, in essence


© dictionarist.com