function in Nederlands

Uitspraak
zn. taak, functie; functionering; gebruik; evenement, gebeurtenis; functie
ww. functioneren; werkzaam zijn; functie bekleden

Voorbeeldzinnen

An important function of policemen is to catch thieves.
Een van de belangrijkste taken van de politie is het vatten van dieven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In Esperanto, substantives, adjectives, adverbs and verbs show their function in a sentence through their ending.
In het Esperanto tonen zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en werkwoorden hun functie in een zin door hun uitgang.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The engine doesn't function properly.
De motor werkt niet goed.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The function has no side effects.
De functie heeft geen neveneffecten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The liver is no longer functioning.
De lever doet het niet meer.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The motor does not function properly.
De motor werkt niet goed.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In order to function, the market needs rules.
Om goed te kunnen functioneren moet de markt worden gestuurd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If it functions well, if we are satisfied, if the Commission has basically acted correctly, why the need for the modification?
Als alles goed werkt, als we tevreden zijn, en als de Commissie in principe de juiste aanpak heeft gevolgd, waarom zouden we dan iets wijzigen?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But a system cannot function in this way: it will only work if the two aspects go hand in hand.
Zo kan een systeem echter niet werken. Dat kan alleen als beide elementen met elkaar verbonden worden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, the monopolies' ban is the key element of functioning competition order in Europe.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het kartelverbod is de hoeksteen van een goed functionerende Europese mededingingsregeling.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. reception: celebration, meeting, party
2. duty: business, service, capacity, purpose, office, utility, province
3. perform: act, officiate, go, operate, run, workdictionary extension
© dictionarist.com