esteem in Nederlands

Uitspraak
zn. waardering
ww. achten, respecteren, waarderen

Voorbeeldzinnen

He esteems the professor highly.
Hij heeft de professor hoog op.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mary has low self-esteem.
Maria heeft niet genoeg zelfrespect.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But how are we now going to enforce this if there is indeed a lack of inspectors, esteemed European Commission?
Maar hoe gaan wij dat nu doen als wij inderdaad gebrek aan inspecteurs hebben, geachte Europese Commissie?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, I hold Mr Florenz in high esteem.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb grote waardering voor collega Florenz.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As the esteemed Member, Mrs Thyssen, has said, this directive deals with what it can and must deal with, no more and no less.
Zoals mijn gewaardeerde collega mevrouw Thyssen zei, staat er in deze richtlijn wat erin hoort te staan; niet meer en niet minder.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr Barón Crespo, several years ago, we had an MEP in this House who was held in great esteem by all Members of this Parliament.
Mijnheer Barón Crespo, een aantal jaar geleden bevond er zich in dit Parlement een collega die door alle leden, ongeacht hun politieke kleur, bijzonder gewaardeerd werd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If I were to describe Mr Lannoye, whom I hold in esteem as an 'industrial Belgian' , it would be a meaningless phrase.
Als ik de heer Lannoye, die ik zeer waardeer, zou beschrijven als een "industriële Belg" , zou dat een nietszeggende uitdrukking zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Madam President, I am able, as it were, to take up where my esteemed fellow MEP, Mr Lagendijk left off.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil de draad oppakken waar mijn gewaardeerde collega Lagendijk afsloot.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Those who are standing up for a multiparty system and for democracy in Moldavia deserve our esteem and encouragement.
De mensen die zich inzetten voor een meerpartijenstelsel, voor democratie in Moldavië, verdienen onze steun en aanmoediging.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Peace can only be built on parity of esteem, where there is respect for the territorial integrity and the rights of each group.
Vrede kan alleen worden gebouwd op basis van wederzijdse achting en respect voor de territoriale integriteit en de rechten van alle partijen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com